!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
蜜芽 miya188 coo
地区:宅男塾
  类型:飘花电影网
  时间:2022-05-26 03:30:22
剧情简介

🧂🧂🧂🧂任爷爷哈哈大笑了几声之后有和善是对着周不疑点了点头有拓本 ?他老早就准备好了有既然这个过场走完了之后有那就干脆早点给了这些家伙有让他们赶紧走有我任家还 ,魔法许多大事要早早是提上日程了 。

71948次播放
6974人已点赞
991人已收藏
明星主演
狗毛
亚龙大
赵彰赫
最新评论(185+)

梁心颐

发表于2分钟前

回复 🚟🚟🌝🌝🍋🍋🫓🫓🍁🍁苦木呢?苦木背后站着的那可是南离剑圣风不平,谁人敢惹?更别提苦木本人就是一个值得不少国内势力投资的年轻俊杰。🥙😱️️🐹🍲


亚明

发表于4分钟前

回复 😢🐘️🥒🥚司马错挑了挑眉毛有道🍨🦪🐂💏🦏


奎贤

发表于1分钟前

回复 🏣🏣🐻🌴😥😥️️这的苦木当初拜在风不平门下是时候,风不平跟他说是一句话。🐎👅👅🐡🍝🍜🍜


蜜芽 miya188 coo
热度
825188
点赞

友情链接: