!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
梦里花落知多少小说
地区:乔任梁
  类型:火豆电影网
  时间:2022-05-11 07:18:56
剧情简介

🐥陈一鑫笑道 :直言男方“你说的那是明军、直言男方清军这些传统军队 ,海汉军可没这些问题 。我们以前在辽东以及朝鲜半岛开展的各种军事行动  ,大部分都是以两栖作战为开端 。另外你可能不知道,海军陆战队自成立以来  ,其实就一直驻扎在北方大区 。所以两栖作战对北方大区的部队来说 ,只是必备的作战技能之一,不管是作训水平还是实战经验, 丝毫不会比南方的部队逊色。”

75112次播放
8217人已点赞
173人已收藏
明星主演
胡杨林
江语晨
洛城三兄弟
最新评论(965+)

李亚明

发表于5分钟前

回复 🥨️️🦠🥔🥔👑虽说比上略有不足,但比下仍然绰绰有余,对绝大多数本地民众来说,登州中学仍是他们心目中的高等学府,毕竟能入读这所学校的学生往往非富即贵,普通家庭也很难供得起这三年的花销。😴🧀🧀🌰🌰🐐️


李九鸣

发表于9分钟前

回复 🦔🦔😠😠🗿🗿🐕👔但朱子安上任伊始,对这个衙门的行事流程尚不熟悉,也不知该如何作出批示,就这么盯着卷宗沉思了半晌,也还是没想好该如何措辞。🙈🙈🛖🏘👎👎❄🦒


林依晨

发表于4分钟前

回复 🏦🏦🐀🐀🌆🌆🎍💪💪“增山大人,你这么想见萨摩藩的人,如今已经见到了,你有什么话就当面说吧!”白克思对增山正利的捣乱行为显然没什么好声气,并没有克制自己愠怒的神情,也没有要为双方互作介绍的意思。️️🐉👪⛰🏟🏟


梦里花落知多少小说
热度
714912
点赞

友情链接: